Bakalářské projekty

Informační systémy

Boháček, P., Řezníček, I. Automatization of Testing Processes
Fapšo, M. Search Engine for Access to Information from Speech Recognition
Ježdík, M. Internet Information System for School Canteen
Konečný, P. Processing on the CHM Format
Kopečný, J. Proxy Server Accelerating Internet Connection
Krajíček, J. Analysis of Natural Languages
Letko, Z. Information System of Student Union FIT BUT
Machata, P. The Design of a Combined Parser
Martinský, O. DEV - Content Management System for Web Portals
Pluháček, D. FiniteTransducer with Multiple Read Heads
Zuzaňák, J. Combinated Syntactic Analyze
Žídek, M., Vlach, P. Information System of Travel Agency
 


Zpět