Doktorské projekty

Inteligentní systémy

Lankašová, K. EEG for Biometric Verification
 


Zpět