Bakalářské projekty

Zpracování signálů, obrazu a dat

Behúň, K. Image Features in Music Style Recognition
Jalůvková, L. Optic Disc Localization in Retinal Images
Janalík, R. 3D Mapping of Outdoor Environment
Klečka, J. Camera Calibration by Evolutionary Algorithms
Mžourek, Z. Signal Decomposition Using EMD Transformation
Sochor, J. Fast Detection of Traffic Signs in Image
Válková, H. Feature Extraction for Exudates Classification in Fundus Images
 


Zpět