Inteligentní systémy

Magisterské práce

Smrčka Aleš Universal Disassembler
Szöke Igor Prosodic Modifications of Synthetic Speech

Doktorské práce

Hrubý Martin A General Heterogenous Simulation Kernel
Kočí Radek The Open Architecture of the PNTalk System
 


Zpět