Počítačové systémy

Magisterské práce

Křivka Zbyněk A reduction of LR Parsing Tables for Arithmetical Expressions
Tomek Petr Implementation and Numerical Testing of Reaction-Diffusion Model of Bacterial Colony Growth

Doktorské práce

Dušek Kamil Defence against DDoS
Zelenka Daniel Neuronal Network for Modeling of Systems
 


Zpět